Sprostredkovanie obchodu

Vážení obchodní partneri,

 
obchod je jedna z najstarších aktivít človeka. Tak ako ktorákoľvek iná vyžaduje nielen patričné vzdelanie a know-how, ale možno viac ako iné, určité danosti a lásku k tomuto povolaniu s ktorými sa častokrát človek rodí. Obchod musí spájať ľudí a tvoriť pre nich pridanú hodnotu. Práve toto je krédo našej spoločnosti, ktorá sa najviac špecializuje na obchod s tovarmi pre potravinarsky, kamenarsky, drevarsky a chemicky priemysel . Náš tím odborných pracovníkov ponúka viac ako 15 ročné skúsenosti ako z manažmentu výroby, tak i zahraničného obchodu a distribúcie, kde máme nielen bohaté skúsenosti v rámci Českej a Slovenskej Republiky ale najmä v zahraničí. Tieto skúsenosti znalosti a kontakty nám rovnako dovoľujú realizovať i konzultačnú činnosť ako v spomenutých odboroch tak i v oblasti príslušnej legislatívy . Práve súlad skúseností a znalostí nás predurčuje k tomu aby sme našim partnerom a zákazníkom ponúkli hodnoty ako zodpovednosť, serióznosť a spoľahlivosť.